Ostatní služby

af.jpg Nabízíme:

  • Podrobné preventivní kontroly u klientů a návrh řešení zjištěných závad.
  • Poradenská a konzultační činnost obecné i specifické povahy v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce (BOZP) a PO.
  • Poskytování informací o změnách právních předpisů.
  • Zastupování a komunikace při jednání s orgány státní správy a samosprávy.
  • Komplexní a koncepční činnost při procesu legalizace zařízení k nakládání s odpady.

Obrázek3.pngAutorizace a osvědčení:

  • Odborná způsobilost v oblasti BOZP, PO.
  • Příslušná živnostenská oprávnění.

Obrázek1.png Užitečné odkazy:

Naše reference