Obalové hospodářství

af.jpg Nabízíme:

  • Zajištění registrací u autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s a u Ministerstva životního prostředí a zajistíme i potřebná stanoviska orgánů a úřadů.
  • Podávání výkazů Eko-komu, zpracování a podání ročního hlášení do ISPOP.
  • Zavedení systému evidence a správného sběru podkladových dat, správného členění výkazu dle kategorií.
  • Informace o změnách právních předpisů a z nich plynoucích povinností.
  • Zastoupení při kontrolách orgánů ochrany životního prostředí.

Obrázek1.png Užitečné odkazy:

Zákon o obalech, v aktuálním znění, na Portálu veřejné správy

Přehledový článek o obalové problemtice na EnviWebu – „Zákon o obalech není žádná věda“

Obalová asociace SYBA – zájmové sdružení výrobců a prodejců obalů,obalových materiálů a balících strojů

Oficiální stránky AOS Eko-kom

AOS Eko-kom a MŽP

Naše reference