Hodnocení rizik ekologické újmy

af.jpg Nabízíme:

  • Vypracování základního i podrobného hodnocení rizik ekologické újmy. Na případnou žádost klienta současně zajistíme hodnocení finanční náročnosti sanace ekologické újmy, návrh preventivních opatření apod.

Obrázek1.png Užitečné odkazy:

Základní pojmy k ekologické újmě na webu ČIŽP

Podrobnější popis problematiky na stránkách MŽP

Nejčastější otázky

Naše reference