Hlukové studie

af.jpg Nabízíme:

  • Zpracování hlukové studie, která může být vyžadována v rámci EIA.
  • Výpočet hluku z průmyslových areálů ve venkovním prostředí, z provozoven ve venkovním prostředí, z dopravy ve venkovním prostředí.
  • Výpočet izofon (zobrazení) pomocí 3D modelace.
  • Posouzení plnění hygienických limitů.
  • Hlukovou mapu lokality vyvolanou dopravním hlukem.
  • Vymezení ochranných hlukových pásem.

Obrázek1.png Užitečné odkazy:

Problematika hluku a její řešení – MŽP

Státní zdravotní ústav – Problematika prevence a ochrany před hlukem

Naše reference