Odpadové hospodářství

af.jpg Nabízíme:

  • Vedení průběžné evidence včetně vyřízení povolení k provozování zařízení, povolení k nakládání s nebezpečnými odpady, povolení přeshraniční přepravy odpadů, souhlasu k upuštění od třídění odpadů.
  • Hlášení ISPOP.
  • Výkon činností odpadového hospodáře a bezpečnostního poradce ADR.
  • Zajištění certifikaci odpadu jako výrobku, registraci hnojiva na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělským.
  • Dodání správné a aktuální etikety odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů, základní a zjednodušené popisy odpadů a poradíme vám se správným zařazením odpadu dle platného Katalogu odpadů.
  • Zefektivnění třídění odpadů proškolením zaměstnanců.
  • Provádění kontrol na pracovišti, včetně vyhodnocení nedostatků a případných návrhů na nápravná opatření.
  • Informace o změnách právních předpisů a z nich plynoucích povinností.
  • Zastoupení při kontrolách orgánů ochrany životního prostředí.

Obrázek3.pngAutorizace a osvědčení:

  • Osvědčení bezpečnostního poradce ADR.

Obrázek1.png Užitečné odkazy:

Odpadové hospodářství – definice MŽP

Česká asociace odpadového hospodářství – ČAOH

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje

Odpadové hospodářství – Informační systém CENIA

Firmy – likvidace odpadů v Pardubickém kraji, vyhledávání Seznam.cz

Naše reference