IPPC-Integrovaná prevence

af.jpg Nabízíme:

  • Zajištění zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení nebo změny integrovaného povolení.
  • Zpracování základní zprávy, zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení, hlášení IRZ přes ISPOP (včetně podání), provozní řád, plán opatření pro případ havárie, apod.
  • Pomoc s ukončením provozu zařízení.
  • Zařízení přechodu či sloučení integrovaného povolení.
  • Školení zaměstnanců v oblasti NCHLS a ŽP.
  • Kontroly na pracovišti, včetně vyhodnocení nedostatků a případných návrhů na nápravná opatření.
  • Informace o změnách právních předpisů a z nich plynoucích povinností.
  • Zastoupení při kontrolách orgánů ochrany životního prostředí.

Obrázek1.pngUžitečné odkazy:

Co je to IPPC a IP? (MŽP – obsáhle)

Co je to IPPC? (Wikipedia – stručně)

Naše reference