Těsnosti jímek

af.jpg Nabízíme:

  • Zajištění povinnosti provádět pravidelné zkoušky těsnosti nádrží nebo potrubí určených pro skladování, či prostředků pro dopravu nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných látek.
  • Zkoušky těsnosti provádíme dle norem ČSN 75 3415, ČSN 75 3415, ČSN 75 0905, ČSN EN 1593, ČSN EN 13184.

Obrázek3.pngAutorizace a osvědčení:

  • Naše společnost je vedena u Ministerstva životního prostředí v oficiálním seznamu OZO (odborně způsobilá osoba) pro provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 3 písmeno a), b), vyhlášky č. 450/2005 Sb. (seznam Odborně způsobilých osob MŽP, osvědčení – certifikát ATG Procedure G19-32.1.vyžadovaný pro zkoušky těsnosti dle normy ČSN 75 3415).
  • Naše společnost je v oblasti těsnosti jímek odborně způsobilá k provádění zkoušek těsností dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.

Obrázek1.pngUžitečné odkazy:

Článek na webu Agrátní komory Olomouckého kraje „Je kontrolována těsnost jímek?“

Článek Agrárního poradentského centra: „Problematika zkoušek vodotěsnosti u nádrží a jímek na tekutá statková hnojiva“

Naše reference