Ochrana ovzduší

af.jpg Nabízíme:

  • Zajištění stanoviska k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odst. 1 písm. b) c).
  • Zajištění povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d).
  • Zajištění zpracování rozptylových studií, odborných posudků, provozních řádů.
  • Zpracování hlášení souhrnné provozní evidence (SPE) do systému ISPOP.
  • Informace o změnách právních předpisů a z nich plynoucích povinností.
  • Zastoupení při kontrolách orgánů ochrany životního prostředí.

Obrázek3.pngAutorizace a osvědčení:

  • Autorizace ke zpracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění.
  • Autorizace k jednorázovému měření emisí podle § 32 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění.
  • Autorizace ke zpracování odborných posudků podle zákona dle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Obrázek1.png Užitečné odkazy:

Přehled „vzduchařské“ legislativy (včetně EU) na webu ČIŽPu

Sekce „Ochrana ovzduší“ na webu MŽP

Odborný časopis „Ochrana ovzduší“

Naše reference