Autorizované měření emisí

af.jpg Nabízíme:

  • Měření emisí na zdrojích spalujících zemní plyn do příkonu 5 MW a kapalná paliva o jmenovitém příkonu do 1 MW (plynové kotle na vytápění kancelářských prostor a výrob, kotle na páru výroben krmných směsí a sušiček obilnin).
  • Autorizovaná měření, technická měření zdrojů dle potřeby zákazníka.

Obrázek3.pngAutorizace a osvědčení:

  • Autorizace k jednorázovému měření emisí podle § 32 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění.
  • Společnost Ing. Radek Píša s. r. o. je držitelem oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR k autorizovanému měření emisí CO, NOX.

Obrázek1.png Užitečné odkazy:

Časopis Ochrana ovzduší

Naše reference