Ochrana ovzduší

V oblasti Ochrany ovzduší máme dlouholeté zkušenosti se zajištěním povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d)., zajištěním zpracování rozptylových studií, odborných posudků, provozních řádů nebo se zpracováním hlášení souhrnné provozní evidence (SPE) do systému ISPOP.

 

                               Naši významní klienti v oblasti Ochrany ovzduší

                                        

                                                      

Významné projekty a referenční dokumenty

Ethanol Energy, a. s.

Zpracování rozptylové studie pro záměr na výrobu bioethanolu jako podkladu pro dokumentaci ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. a následného odborného posudku pro změnu integrovaného povolení.

Tereos TTD, a. s.

Zpracování odborného posudku a rozptylové studie pro záměr výstavby a legalizace provozu zdroje parní plynové kotelny o jmenovitém tepleném příkonu 12 MW.

Trivium Packaging, s. r. o.

Instalace koncentrátoru–zpracování odborného posudku pro úpravu vzduchotechniky lakovacích linek pro možné budoucí rozšíření výroby.

KVK Parabit, a. s.

Instalace biofiltru na čištění odpadní vzdušiny z výroby hydroizolačních asfaltových pásů - zpracování odborného posudku pro změnu povolení k provozu.