Tímto bychom Vás rádi informovali o povinnosti vypracování energetického auditu dle zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. v platném znění. Povinnost vyhotovit energetický audit je z těchto důvodů:

1) Legislativní povinnost (vztažena k IČ společnosti) – dle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění novely č. 103/2015 Sb.

  • Spotřeba energie větší než 35 000 GJ /rok (součet na všech provozovnách v ČR el.+plyn+teplo).
  • Počet zaměstnanců v ČR větší než 250 a/nebo obrat všech provozoven v ČR větší než  50 milionů € a/nebo roční celkovou účetní rozvahu nepřekračující 43 milionů €.

2) Dotační povinnost – dle dotačních požadavků. Pokud uvedené limitní ukazatele splňujete, prosím kontaktujte nás pro podrobnější zkoumání této povinnosti.