Vodní hospodářství

V oblasti Vodního hospodářství máme dlouholeté zkušenosti se zpracováním havarijních plánů, Povolení odběru povrchových, podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod včetně hlášení ISPOP  nebo i s prováděním kontrol na pracovištích.

Naši významní klienti v oblasti Vodního hospodářství

                                                                           

            
                                                                                                    
                                                                                                                             

  Významné projekty a referenční dokumenty

  Tereos TTD, a. s.

  Zpracování Plánu opatření pro případy havárie pro lihovar v Kolíně, který patří společnosti Tereos TTD, jež je největším výrobcem cukru a lihu v České republice.

  AGRO Liboměřice, a. s.

  Zpracování Plánu opatření pro případy havárie pro společnost AGRO Liboměřice, která je zaměřena na zemědělskou prvovýrobu v rostlinném a živočišném hospodářství.

  ASSA ABLOY Czech & Slovakia

  Zpracování Plánu opatření pro případy havárie pro společnost ASSA ABLOY v Rychnově nad Kněžnou, která se zabývá vývojem a výrobou dveřního kování, cylindrických vložek, elektrických zámků, klíčů, průmyslových zámků a dalších bezpečnostních uzamykacích prvků. Společnost je zároveň dodavatelem trezorů, panikových hrazd nebo hotelových kartových systémů a uzamykacích dveřních systémů.

  GOLDBECK Prefabeton, s. r. o.

  Zpracování Plánu opatření pro případy havárie pro společnost GOLDBECK PREFABETON, která je předním výrobcem železobetonových konstrukčních prvků a zároveň dodavatelem železobetonových a ocelových nosných konstrukčních systémů na klíč.

  Služby města Pardubic, a. s.
  SMP–OPADY, a. s.

  Zpracování Plánu opatření pro případy havárie pro společnosti Služby města Pardubic a.s. a SMP – OPADY a.s., které zajišťují čistotu, pořádek, městskou zeleň, dobrý stav komunikací a jejich schůdnost v zimních období, bezchybný provoz semaforů, dopravní značení, pohřební služby, veřejné osvětlení a kompletní problematiku odpadů.