Odpadové hospodářství

  • ABL Technic Bohemia s.r.o.–povolení přeshraniční přepravy nebezpečných odpadů
  • SmP–Odpady a.s., SmP–a.s.–výkon funkce odpadového hospodáře (SmP = Služby města Pardubice)
  • ALBA WASTE a.s.–provozní řády sběren a výkupů odpadů, stálá spolupráce
  • WASTE TRADE, s.r.o.–provozní řády sběren a výkupů odpadů