Vítejte na stránkách společnosti

Ing. Radek Píša, s. r. o.


   O nás

Jsme společnost zabývající se komplexní poradenskou a konzultační činností v oboru ochrany životního prostředí, podnikové ekologie a souvisejících služeb. V současné době poskytujeme průběžné komplexní služby v oborech ochrany životního prostředí, EIA, EMS a BOZP přes 100 stálým klientům z mnoha oblastí průmyslu, veřejné správy a zemědělství. Díky dlouhodobé spolupráci s akreditovanými dodavateli potřebných chemických rozborů a fyzikálních měření jsme schopni zajistit komplexní služby ve všech složkových oblastech externích služeb, nejen ekologického poradentství.


    Z historie

Společnost byla založena v roce 1994. Původním rozsahem činností byla poradenská a konzultační činnost v oblasti odpadového hospodářství. Postupně se oblast poradenství rozšiřovala na vodní hospodářství, ochranu ovzduší, chemické látky a přípravky a přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR), integrovaná povolení IPPC, zavádění systémů environmentálního řízení a interní audity EMS (ISO 14001), QEMS, BOZP, požární ochranu a další externí služby včetně pořádání vzdělávacích seminářů a kurzů a školení pracovníků klienta v předmětných oblastech.


Garantujeme

   Pojištění proti pokutám

V případě navázání spolupráce Vás zajistíme proti platbě jakýchkoliv pokut spojených s podnikovou ekologií při dodržení našich doporučení.

Závazek mlčenlivosti

Zaručujeme diskrétnost a absolutní bezpečnost svěřených informací již od prvního setkání.

  Společnost v číslech

                                  20                                                               268                                                         1 789

                 jsme více než 20 let na trhu                         zpracovaných znaleckých a odborných posudků                       vypracovaných dokumentů v

               máme 20ti členný tým odborníků                          v oblasti ochrany životního prostředí                                  oblasti podnikové ekologie