Novinky v legislativě životního prostředí za měsíc září


Vyhlášeno v září 

Nabytí účinnosti září 

Novelizováno 

  • Nařízení vlády 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (novelizován 344/2020 Sb.).

Změny v legislativě EU 

Chemické látky 

  • REACH – povinnost aktualizace registračních údajů,
  • CLP - zlepšení praktického provádění požadavků na informace týkající se reakce na ohrožení zdraví,
  • SCIP databáze - nové materiály. 
  • Nařízení 2020/1245, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.