Novinky v legislativě životního prostředí za měsíc srpen

Účinnost od srpna

  • Vyhláška 324/2020 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
  • Nařízení vlády č. 326/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb. (změna přílohy a nová přechodná ustanovení).

Účinnost od září (dělenná účinnost)

Účinnost od dubna 2021

  • Nařízení vlády 344/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů