Od 1.1.2015 vstupuje v platnost novela č. 229/2014 Sb. zákona o odpadech (č.185/2001 Sb.), která nově přináší obcím povinnost obecně závaznou vyhláškou stanovit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejich katastrálním území.

Ministerstvo životního prostředí k této povinnosti vydalo metodický materiál "Vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem".  Dokument je ke stažení zde.