Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Zpracovávání bezpečnostních listů

 • Tigerlak s. r. o.–bezpečnostní listy
 • TTK HK, spol. s. r. o.–bezpečnostní listy

Zařazování objektů do skupin nebezpečnosti

 • ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.–Rychnov nad Kněžnou–Protokolární záznam o nezařazení do skupiny nebezpečnosti
 • TOPOS PREFA Tovačov a.s.–Protokolární záznam o nezařazení do skupiny nebezpečnosti
 • Goldbeck Prefabeton s.r.o.–Protokolární záznam o nezařazení do skupiny nebezpečnosti

Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí dle zák. č. 258/2000 Sb.

 • CEREA a.s.
 • ZZN Polabí a.s.
 • ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
 • KVK Parabit a.s.
 • JECH CZ s.r.o.

Školení k nakládání s NCHLS

 • Ardagh Metal Packaging Czech Republic s. r. o.
 • KVK Parabit a.s.
 • JECH CZ s.r.o.
 • Cerea a. s.
 • ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

ADR

Výkon činnosti bezpečnostního poradce pro všechny stálé klienty.