Změny v legislativě, jako jsou energetický audit a další související, sice přináší nové povinnosti, administrativní a organizační zátěž, nicméně požadavky legislativy jsou v souladu s přístupem dobrého hospodáře – energetický audit pomůže odhalit zbytné ztráty, možnosti úspor ve spotřebách energií a zlepšit tak celkovou bilanci provozu firmy.

Více v článku  na Enviwebu "Energetický audit je vynikajícím nástrojem pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků"