IPPC

Žádosti o vydání integrovaného povolení (IP), žádosti o změnu IP a žádosti o zrušení IP

 • Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.–Skřivany, nová lakovací linka
 • ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.–Rychnov nad Kněžnou–nové zařízení pro odjehlování
 • Ing. Libor Bachura–Pardubice Semtín–rozšíření výroby a nová aparatura na výrobu chemických specialit
 • MEDTEC–VOP, spol. s r.o.–Hradec Králové–nové zařízení pro odmašťování
 • Technické služby Choceň–úprava rozsahu monitoringu, rekultivace skládky, následná péče o uzavřenou skládku
 • BIO PRODUKCE s.r.o.–Choltice–navýšení kapacity chovu nosnic
 • Brusnická zemědělská, spol. s r.o.–Nahořany–změna havarijního plánu, rozšíření souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 • CEREA, a.s.–7 x Výrobna krmných směsí–povolení provozu ve smyslu zák. č. 201/2012 Sb.
 • Družstvo producentů vepřového masa v Suché–Suchá–povolení provozu ve smyslu zák. č. 201/2012 Sb.
 • DUMAN s.r.o.–Litětiny–žádost o vydání integrovaného povolení
 • PERNA, spol s r.o.–Lipoltice–žádost o zrušení integrovaného povolení
 • P. S. JEZBOŘICE s. r. o.–provoz BPS, povolení provozu pro chov prasat a zpopelňovací zařízení ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb.
 • PROVENA, a.s.–Vernéřovice–povolení provozu pro chov prasat ve smyslu zák. č. 201/2012 Sb.
 • VEJCE CZ s.r.o.–6 provozoven–např. Kunín–rekonstrukce hal a navýšení počtu nosnic
 • VEMA, akciová společnost–3 provozovny–např. Srní–přechod z chovu prasat na chov prasnic, aktualizace souvisejících dokumentů
 • Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s.–nádrž na hnojivo DAM, povolení provozu pro výrobnu krmných směsí ve smyslu zák. č. 201/2012 Sb.

Základní zprávy

Základní zprávy zpracováváme pro všechny stálé klienty.