Přeprava nebezpečných věcí po silnici je činnost, kterou se běžně zabývá většina firem, aniž by si toho byla vědoma. Nevědomě potom porušuje požadavky silničního zákona a vystavuje se riziku pokut a nepříjemností při kontrolách celní správy nebo policie. Zemědělský podnik není výjimkou. Do pozice povinné osoby vůči přepravě nebezpečných věcí po silnici se dostává z pozice příjemce (pesticidy, desinfekce, nafta, benzín, ředidla barvy apod.) a často i dopravce (pesticidy z obchodu do skladu, desinfekce atd.).

 

Přitom řešení problému nemusí být složité a víceméně při troše štěstí na seriózní spolupracovníky ani drahé. Naprostým základem je mít tzv. bezpečnostního poradce. Jedná se o zákonnou povinnost, která není zespoda limitována, tedy není dáno minimální množství nebezpečných věcí, se kterými je manipulováno, pro vznik této povinnosti. Bezpečnostního poradce musí mít jak příjemce nebezpečných věcí, tak dopravce (zemědělský podnik se výjimečně ocitá v pozici odesílatele, ale i ten musí bezpečnostního poradce mít). Bezpečnostní poradce je osobou akreditovanou ministerstvem dopravy a může být z vlastních řad podniku nebo externí. Jeho zákonnou povinností je postarat se o všechny legislativní a administrativní stránky náležitosti přepravy nebezpečných věcí včetně příslušných školení.