Za poslední 3 roky jsme vypracovali

268

znaleckých a odborných posudků v oblasti
ochrany životního prostředí

210

žádostí IPPC v oblasti průmyslu a 
zemědělství

1789

dokumentů v oblasti
podnikové ekologie

NCHLS

Zpracovávání bezpečnostních listů
  Tigerlak s. r. o.–bezpečnostní listy

  TTK HK, spol. s. r. o.–bezpečnostní listy

Zařazování objektů do skupin nebezpečnosti
  ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.–Rychnov nad Kněžnou–Protokolární záznam o nezařazení do skupiny nebezpečnosti

  TOPOS PREFA Tovačov a.s.–Protokolární záznam o nezařazení do skupiny nebezpečnosti

  Goldbeck Prefabeton s.r.o.–Protokolární záznam o nezařazení do skupiny nebezpečnosti

Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí dle zák. č. 258/2000 Sb.
  CEREA a.s.

  ZZN Polabí a.s.

  ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

  KVK Parabit a.s.

  JECH CZ s.r.o.

Školení k nakládání s NCHLS
  Ardagh Metal Packaging Czech Republic s. r. o.

  KVK Parabit a.s.

  JECH CZ s.r.o.

  Cerea a. s.

  ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

ADR

Výkon činnosti bezpečnostního poradce pro všechny stálé klienty.

Zavedení, údržba a cyklické činnosti v oblasti EMS (registry, dokumentace, audity)

  Assa Abloy Czech and Slovakia, s. r. o.–Rychnov nad Kněžnou, odštěpný závod Fab VSS, Týniště nad Orlicí

  MSSL ADVANCED POLYMERS s. r. o.

  Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.

  I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

  Johnson Controls Fabrics Strakonice a.s.

  Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. (KVK)

  Vibracoustic CZ, s. r. o. závod Třebechovice

  Technické sítě Brno, akciová společnost

  TOPOS PREFA Tovačov s.r.o.

  TESing TP komplet s.r.o.

  SmP a.s. + SmP–O a.s.

Rozptylové studie

  FOREZ s.r.o.–Rozšíření a stavební úpravy areálu v Sázavě u Lanškrouna

  Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.–Umístění nové lakovací linky č. 7

  PENOPOL CZ s.r.o.–Výroba desek z pěnového polystyrenu Pardubice–Semtín

  Marius Pedersen a.s.–Dopravně recyklační areál Rychnovek

  VEJCE CZ s.r.o.–Modernizace a rozšíření chovu nosnic Kunín

  Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.–změna lakovací linky Znojmo

  VEJCE CZ s.r.o.–Modernizace a rozšíření chovu kuřic Lenešice

Odborné posudky

  ZZN Polabí, a.s.–14 x (sušárny zemědělských plodin a další spalovací zdroje).

  Cerea, a.s.–25 x (sušárny zemědělských plodin, skladovací sila, výrobny krmných směsí).

  ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.–5 x (průmyslová výroba zámkových systémů)

  Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.–8 x (těžba a zpracování kameniva, výroba stavebních hmot)

  KVK PARABIT, a.s.–2 x (výroba hydroizolačních pásů, mísírna asfaltových směsí)

  Armádní Servisní p.o.–7 x (zdroje vytápění vojenských objektů)

  Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.–Umístění nové lakovací linky č. 7

  Ing. Libor Bachura–Chemické speciality U–19 Pardubice–Semtín

Provozní řády

  Cerea, a.s.–11 x (skladovací sila zemědělských plodin)

  Agrodružstvo Lhota pod Libčany–4 x (chovy hospodářských zvířat, bioplynová stanice)

  AGRO Liboměřice a.s.–4 x (chovy hospodářských zvířat, bioplynová stanice)

  Agrodružstvo Klas Křičeň–5 x (chovy hospodářských zvířat)

  Zemědělské družstvo Nechanice–3 x (chovy hospodářských zvířat, bioplynová stanice)

  Vibracoustic CZ, s.r.o.–Průmyslová aplikace nátěrových hmot Třebechovice pod Orebem

  TTK-HK, spol. s r.o.–Adhezivní nátěry Hradec Králové

  USSPA, s.r.o.–Laminovna Dolní Dobrouč

  GOLDBECK Prefabeton s.r.o.–Výroba betonových prefabrikátů a separace forem Vrdy

  Služby města Pardubic a.s.–Krematorium Pardubice

Měření emisí

  Cerea, a. s.–sušárny obilovin, plynové kotle

  BIO Produkce s. r. o.–záložní dieselagregát

Plány opatření pro případ havárie

  CEREA, a.s.–23 x Plánů opatření pro případ havárie (např. střediska Smiřice, Havlíčkův Brod, Přelouč)

  ZZN Polabí a.s.–11 x Plánů opatření pro případ havárie (např. Dobrovice, Kněžmost, Mělník)

 
ZEOS Lomnice a.s.–celopodnikový plán opatření pro případ havárie

 
ZEM a.s.–celopodnikový plán opatření pro případ havárie

 
Zemědělská společnost Ostřetín a.s.–celopodnikový plán opatření pro případ havárie

 
Zemědělská akciová společnost Mžany a.s.–celopodnikový plán opatření pro případ havárie

 
ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou–celopodnikový plán opatření pro případ havárie

 
Národní hřebčín Kladruby nad Labem s. p. o.–celopodnikový plán opatření pro případ havárie

 
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.–Rychnov nad Kněžnou–Plán opatření pro případ havárie

 
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.–odštěpný závod FAB Vehicle Security–Týniště nad Orlicí–Plán opatření pro případ havárie

 
ABL Technic Bohemia s.r.o.–Plán opatření pro případ havárie

 
JECH CZ s.r.o.–Plán opatření pro případ havárie

 
KVK Parabit a.s.–Rychnov nad Knežnou – Plán opatření pro případ havárie

 
Služby města Pardubic a.s.–celopodnikový plán opatření pro případ havárie

 
Technické služby Nový Bydžov–Plán opatření pro případ havárie (zimní stadion)

 
Vibracoustic CZ s.r.o.–Plán opatření pro případ havárie

 

Zkoušky těsnosti nádrží

  ZZN Polabí a.s.–160 x zkoušky těsnosti nádrží (např. Kolín, Městec Králové, Nymburk…)

  CEREA, a.s.–35 x zkoušky těsnosti nádrží (např. Dašice, Slatiňany, Chotěboř…)

 
VEJCE CZ s.r.o.–50 x zkoušky těsnosti nádrží (např. Lenešice, Vražné, Kunín…)

 
Agrodružstvo KLAS Křičeň–40 x zkoušky těsnosti nádrží (celá společnost)

 
LIPRA PORK a.s.–30 x zkoušky těsnosti nádrží (celá společnost)

 
Rolnická a.s.–40 x zkoušky těsnosti nádrží (celá společnost)

 
Zemědělská akciová společnost Mžany a.s.–20 zkoušky těsnosti nádrží (celá společnost)

 
ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou–25 x zkoušky těsnosti nádrží (celá společnost)

 
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.–Rychnov nad Kněžnou–110 x zkoušky těsnosti nádrží (celá společnost)

 
EXCALIBUR ARMY, spol. s.r.o.–10 x zkoušky těsnosti nádrží (např. Hrochův Týnec, Kutná hora, Černá za Bory…)

 
Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.–Skřivany–4 x zkoušky těsnosti nádrží

 
Krkonošské vápenky Kunčice a.s.–5 x zkoušky těsnosti nádrží

 
Marius Pedersen a.s.–10 x zkoušky těsnosti nádrží (např. Vysoká pec u Jirkova, Tušimice, Modlany, …)

 
Pardubický pivovar a.s.–5 x zkoušky těsnosti nádraží

 
Euro Support Manufacturing Czechia s.r.o.–Litvínov–30 x zkoušky těsnosti nádrží

  VYROLAT spol. s.r.o.–Nymburk–18 x zkoušky těsnosti nádrží

  ABL Technic Bohemia s.r.o.–povolení přeshraniční přepravy nebezpečných odpadů

●  SmP–Odpady a.s., SmP–a.s.–výkon funkce odpadového hospodáře (SmP = Služby města Pardubice)

 
ALBA WASTE a.s.–provozní řády sběren a výkupů odpadů, stálá spolupráce

 
WASTE TRADE, s.r.o.–provozní řády sběren a výkupů odpadů

Oblast posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

Za posledních 10 let bylo naší společností zpracováno více než 94 oznámení a dokumentací posuzování vlivů na životní prostředí. Do dokumentů je možné nahlédnout na portále CENIA.


Významná oznámení a dokumentace

  Univerzita Karlova v Praze–Kampus UK v Hradci Králové

  Marius Pedersen a.s.–Dopravně recyklační areál Rychnovek

 
Rozšíření provozovny a provozních činností v provozovně společnosti Hradecké služby, a.s.

 
Rozvoj areálu a provozních činností společnosti Auto SAS s.r.o., Solnice

 
Marius Pedersen a.s.–Komplexní centrum nakládání s odpady Vysoká

 
PENOPOL CZ s.r.o.–Výroba desek z pěnového polystyrenu Pardubice–Semtín

 
VEJCE CZ s.r.o.–Modernizace areálu Farmy pro chov nosnic Svinčany

 
DUMAN s.r.o.–Navýšení kapacity chovu prasat ve středisku živočišné výroby Litětiny

 
Jiří Kubát–Rozšíření stávající čerpací stanice LPG o nové pohonné hmoty–Valy u Přelouče

 
AGRO-group a.s.–Modernizace areálu farmy pro chov nosnic–Bláto

 
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.–Navýšení výrobní kapacity

 
Dopravní, skladovací a třídicí středisko, Nykos a.s., Ždánice

 
Moravská skládková společnost a.s.–Rozšíření areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice

 
WASTE–TO–ENERGY s.r.o.–Linka mechanicko-fyzikální úpravy odpadů

Žádosti o vydání integrovaného povolení (IP), žádosti o změnu IP a žádosti o zrušení IP

  Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.–Skřivany, nová lakovací linka

  ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.–Rychnov nad Kněžnounové zařízení pro odjehlování

 
Ing. Libor Bachura–Pardubice Semtín–rozšíření výroby a nová aparatura na výrobu chemických specialit

 
MEDTEC–VOP, spol. s r.o.–Hradec Králové–nové zařízení pro odmašťování

 
Technické služby Choceň–úprava rozsahu monitoringu, rekultivace skládky, následná péče o uzavřenou skládku

 
BIO PRODUKCE s.r.o.–Choltice–navýšení kapacity chovu nosnic

 
Brusnická zemědělská, spol. s r.o.–Nahořany–změna havarijního plánu, rozšíření souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

 
CEREA, a.s.–7 x Výrobna krmných směsí–povolení provozu ve smyslu zák. č. 201/2012 Sb.

 
Družstvo producentů vepřového masa v Suché–Suchá–povolení provozu ve smyslu zák. č. 201/2012 Sb.

 
DUMAN s.r.o.–Litětiny–žádost o vydání integrovaného povolení

 
PERNA, spol s r.o.–Lipoltice–žádost o zrušení integrovaného povolení

 
P. S. JEZBOŘICE s. r. o.–provoz BPS, povolení provozu pro chov prasat a zpopelňovací zařízení ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb.

 
PROVENA, a.s.–Vernéřovice–povolení provozu pro chov prasat ve smyslu zák. č. 201/2012 Sb.

 
VEJCE CZ s.r.o.–6 provozoven–např. Kunín–rekonstrukce hal a navýšení počtu nosnic

 
VEMA, akciová společnost–3 provozovny–např. Srní–přechod z chovu prasat na chov prasnic, aktualizace souvisejících dokumentů

 
Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s.–nádrž na hnojivo DAM, povolení provozu pro výrobnu krmných směsí ve smyslu zák. č. 201/2012 Sb.

ZÁKLADNÍ ZPRÁVY

Základní zprávy zpracováváme pro všechny stálé klienty.