Za poslední 3 roky jsme vypracovali:

268

znaleckých a odborných posudků v oblasti
ochrany životního prostředí

210

žádostí IPPC v oblasti průmyslu a 
zemědělství

1789

dokumentů v oblasti
podnikové ekologie

NCHLS:

Zpracovávání bezpečnostních listů

 • Tigerlak s. r. o. – bezpečnostní listy
 • TTK HK, spol. s. r. o. – bezpečnostní listy

Zařazování objektů do skupin nebezpečnosti

 • ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – Rychnov nad Kněžnou – Protokolární záznam o nezařazení do skupiny nebezpečnosti
 • TOPOS PREFA Tovačov a.s. – Protokolární záznam o nezařazení do skupiny nebezpečnosti
 • Goldbeck Prefabeton s.r.o. – Protokolární záznam o nezařazení do skupiny nebezpečnosti

Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí dle zák. č. 258/2000 Sb.

 • CEREA a.s.
 • ZZN Polabí a.s.
 • ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
 • KVK Parabit a.s.
 • JECH CZ s.r.o.

Školení k nakládání s NCHLS

 •  Ardagh Metal Packaging Czech Republic s. r. o.
 •  KVK Parabit a.s.
 • JECH CZ s.r.o.
 • Cerea a. s.
 • ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

 

ADR:

Výkon činnosti bezpečnostního poradce pro všechny stálé klienty.

Zavedení, údržba a cyklické činnosti v oblasti EMS (registry, dokumentace, audity):

 • Assa Abloy Czech and Slovakia, s. r. o. – Rychnov nad Kněžnou, odštěpný závod Fab VSS, Týniště nad Orlicí
 • MSSL ADVANCED POLYMERS s. r. o.
 • Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.
 • I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
 • Johnson Controls Fabrics Strakonice a.s.
 • Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. (KVK)
 • Vibracoustic CZ, s. r. o.. závod Třebechovice
 • Technické sítě Brno, akciová společnost
 • TOPOS PREFA Tovačov s.r.o.
 • TESing TP komplet s.r.o.
 • SmP a.s. + SmP-O a.s.

Rozptylové studie

 • FOREZ s.r.o. – Rozšíření a stavební úpravy areálu v Sázavě u Lanškrouna
 • Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. – Umístění nové lakovací linky č. 7
 • PENOPOL CZ s.r.o. – Výroba desek z pěnového polystyrenu Pardubice – Semtín
 • Marius Pedersen a.s. – Dopravně recyklační areál Rychnovek
 • VEJCE CZ s.r.o. – Modernizace a rozšíření chovu nosnic Kunín
 • Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. – Změna lakovací linky Znojmo
 • VEJCE CZ s.r.o. – Modernizace a rozšíření chovu kuřic Lenešice

 

Odborné posudky

 • ZZN Polabí, a.s. – 14x (sušárny zemědělských plodin a další spalovací zdroje)
 • Cerea, a.s. – 25x (sušárny zemědělských plodin, skladovací sila, výrobny krmných směsí)
 • ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – 5x (průmyslová výroba zámkových systémů)
 • Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. – 8x (těžba a zpracování kameniva, výroba stavebních hmot)
 • KVK PARABIT, a.s. – 2x (výroba hydroizolačních pásů, mísírna asfaltových směsí)
 • Armádní Servisní p.o. – 7x (zdroje vytápění vojenských objektů)
 • Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. – Umístění nové lakovací linky č. 7
 • Ing. Libor Bachura – Chemické speciality U-19 Pardubice – Semtín

 

Provozní řády

 • Cerea, a.s. – 11x (skladovací sila zemědělských plodin)
 • Agrodružstvo Lhota pod Libčany – 4x (chovy hospodářských zvířat, bioplynová stanice)
 • AGRO Liboměřice a.s. – 4x (chovy hospodářských zvířat, bioplynová stanice)
 • Agrodružstvo Klas Křičeň – 5x (chovy hospodářských zvířat)
 • Zemědělské družstvo Nechanice – 3x (chovy hospodářských zvířat, bioplynová stanice)
 • Vibracoustic CZ, s.r.o. – Průmyslová aplikace nátěrových hmot Třebechovice pod Orebem
 • TTK-HK, spol. s r.o. – Adhezivní nátěry Hradec Králové
 • USSPA, s.r.o. – Laminovna Dolní Dobrouč
 • GOLDBECK Prefabeton s.r.o. – Výroba betonových prefabrikátů a separace forem Vrdy
 • Služby města Pardubic a.s. – Krematorium Pardubice

 

Měření emisí

 • Cerea, a. s. – sušárny obilovin, plynové kotle
 • BIO Produkce s. r. o. – záložní dieselagregát

Plány opatření pro případ havárie

 • CEREA, a.s. 23 x Plánů opatření pro případ havárie (např. střediska Smiřice, Havlíčkův Brod, Přelouč)
 • ZZN Polabí a.s. 11 x Plánů opatření pro případ havárie (např. Dobrovice, Kněžmost, Mělník)
 • ZEOS Lomnice a.s. Celopodnikový plán opatření pro případ havárie
 • ZEM a.s. Celopodnikový plán opatření pro případ havárie
 • Zemědělská společnost Ostřetín a.s. Celopodnikový plán opatření pro případ havárie
 • Zemědělská akciová společnost Mžany a.s. Celopodnikový plán opatření pro případ havárie
 • ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou Celopodnikový plán opatření pro případ havárie
 • Národní hřebčín Kladruby nad Labem s. p. o Celopodnikový plán opatření pro případ havárie
 • ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – Rychnov nad Kněžnou – Plán opatření pro případ havárie
 • ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – odštěpný závod FAB Vehicle Security – Týniště nad Orlicí – Plán opatření pro případ havárie
 • ABL Technic Bohemia s.r.o. – Plán opatření pro případ havárie
 • JECH CZ s.r.o. Plán opatření pro případ havárie
 • KVK Parabit a.s. – Rychnov nad Knežnou – Plán opatření pro případ havárie
 • Služby města Pardubic a.s. Celopodnikový plán opatření pro případ havárie
 • Technické služby Nový Bydžov – Plán opatření pro případ havárie (zimní stadion)
 • Vibracoustic CZ s.r.o. – Plán opatření pro případ havárie

 

Zkoušky těsnosti nádrží

 • ZZN Polabí a.s. – 160 x zkoušky těsnosti nádrží (např. Kolín, Městec Králové, Nymburk…)
 • CEREA, a.s. – 35 x zkoušky těsnosti nádrží (např. Dašice, Slatiňany, Chotěboř…)
 • VEJCE CZ s.r.o. – 50 x zkoušky těsnosti nádrží (např. Lenešice, Vražné, Kunín…)
 • Agrodružstvo KLAS Křičeň – 40 x zkoušky těsnosti nádrží (celá společnost)
 • LIPRA PORK a.s. – 30 x zkoušky těsnosti nádrží (celá společnost)
 • Rolnická a.s. 40 x zkoušky těsnosti nádrží (celá společnost)
 • Zemědělská akciová společnost Mžany a.s. -20 zkoušky těsnosti nádrží (celá společnost)
 • ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou – 25 x zkoušky těsnosti nádrží (celá společnost)
 • ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – Rychnov nad Kněžnou – 110 x zkoušky těsnosti nádrží (celá společnost)
 • EXCALIBUR ARMY, spol. s.r.o. – 10 x zkoušky těsnosti nádrží (např. Hrochův Týnec, Kutná hora, Černá za Bory…)
 • Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. – Skřivany – 4 x zkoušky těsnosti nádrží
 • Krkonošské vápenky Kunčice a.s. – 5 x zkoušky těsnosti nádrží
 • Marius Pedersen a.s. – 10 x zkoušky těsnosti nádrží (např. Vysoká pec u Jirkova, Tušimice, Modlany …)
 • Pardubický pivovar a.s. – 5 x zkoušky těsnosti nádrží
 • Euro Support Manufacturing Czechia s.r.o. – Litvínov – 30 x zkoušky těsnosti nádrží
 • VYROLAT spol. s.r.o. – Nymburk – 18 x zkoušky těsnosti nádrží
 • ABL Technic Bohemia s.r.o. – povolení přeshraniční přepravy nebezpečných odpadů
 • SmP – Odpady a.s., SmP – a.s. – výkon funkce odpadového hospodáře (SmP = Služby města Pardubice)
 • ALBA WASTE a.s. – provozní řády sběren a výkupů odpadů, stálá spolupráce
 • WASTE TRADE, s.r.o. – provozní řády sběren a výkupů odpadů

Oblast posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

Za posledních 10 let bylo naší společností zpracováno více než 94 oznámení a dokumentací posuzování vlivů na životní prostředí. Do dokumentů je možné nahlédnout na portále CENIA.

Významná oznámení a dokumentace:

 • Univerzita Karlova v Praze – Kampus UK v Hradci Králové
 • Marius Pedersen a.s. – Dopravně recyklační areál Rychnovek
 • Rozšíření provozovny a provozních činností v provozovně společnosti Hradecké služby, a.s.
 • Rozvoj areálu a provozních činností společnosti Auto SAS s.r.o., Solnice
 • Marius Pedersen a.s. – Komplexní centrum nakládání s odpady Vysoká
 • PENOPOL CZ s.r.o. – Výroba desek z pěnového polystyrenu Pardubice – Semtín
 • VEJCE CZ s.r.o. – Modernizace areálu Farmy pro chov nosnic Svinčany
 • DUMAN s.r.o. – Navýšení kapacity chovu prasat ve středisku živočišné výroby Litětiny
 • Jiří Kubát – Rozšíření stávající čerpací stanice LPG o nové pohonné hmoty – Valy u Přelouče
 • AGRO-group a.s. – Modernizace areálu farmy pro chov nosnic – Bláto
 • BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. – Navýšení výrobní kapacity
 • Dopravní, skladovací a třídicí středisko, Nykos a.s., Ždánice
 • Moravská skládková společnost a.s. – Rozšíření areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice
 • WASTE-TO-ENERGY s.r.o. – Linka mechanicko-fyzikální úpravy odpadů

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Žádosti o vydání integrovaného povolení (IP), žádosti o změnu IP a žádosti o zrušení IP:

 • Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. – Skřivany, nová lakovací linka
 • ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – Rychnov nad Kněžnou nové zařízení pro odjehlování
 • Ing. Libor Bachura – Pardubice Semtín – rozšíření výroby a nová aparatura na výrobu chemických specialit
 • MEDTEC – VOP, spol. s r.o. – Hradec Králové – nové zařízení pro odmašťování
 • Technické služby Choceň – úprava rozsahu monitoringu, rekultivace skládky, následná péče o uzavřenou skládku
 • BIO PRODUKCE s.r.o. – Choltice – navýšení kapacity chovu nosnic
 • Brusnická zemědělská, spol. s r.o. – Nahořany – změna havarijního plánu, rozšíření souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 • CEREA, a.s. – 7x Výrobna krmných směsí – povolení provozu ve smyslu zák. č. 201/2012 Sb.
 • Družstvo producentů vepřového masa v Suché – Suchá – povolení provozu ve smyslu zák. č. 201/2012 Sb.
 • DUMAN s.r.o. – Litětiny – žádost o vydání integrovaného povolení
 • PERNA, spol s r.o. – Lipoltice – žádost o zrušení integrovaného povolení
 • P. S. JEZBOŘICE s. r. o. – provoz BPS, povolení provozu pro chov prasat a zpopelňovací zařízení ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb.
 • PROVENA, a.s. – Vernéřovice – povolení provozu pro chov prasat ve smyslu zák. č. 201/2012 Sb.
 • VEJCE CZ s.r.o. – 6 provozoven – např. Kunín – rekonstrukce hal a navýšení počtu nosnic
 • VEMA, akciová společnost – 3 provozovny – např. Srní – přechod z chovu prasat na chov prasnic, aktualizace souvisejících dokumentů
 • Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s. – nádrž na hnojivo DAM, povolení provozu pro výrobnu krmných směsí ve smyslu zák. č. 201/2012 Sb.
 

Základní zprávy:

Základní zprávy zpracováváme pro všechny stálé klienty.